Hiển thị 1–12 của 383 kết quả

Part Number: CFP-100G-ER4 Mô Tả: Module Quang Cisco 100G CFP, 40km, 1310nm, LC Duplex, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: CFP-100G-LR4 Mô Tả: Module Quang Cisco 100G CFP, 10km, 1310nm, LC Duplex, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: CFP-100G-SR10 Mô Tả: Module Quang Cisco 100G CFP, 150m, 850nm, MTP/MPO, Multi Mode Giá Bán: $ Liên hệ…
Part Number: CFP-40G-FR Mô Tả: Module Quang Cisco 40G CFP, 2km, 1550nm, SC Duplex, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: CFP-40G-LR4 Mô Tả: Module Quang Cisco 40G CFP2, 10km, 1310nm, LC Duplex, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: CFP-40G-SR4 Mô Tả: Module Quang Cisco 40G CFP2, 40km, 1310nm, LC Duplex, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: CFP2-100G-ER4 Mô Tả: Module Quang Cisco 100G CFP2, 40km, 1310nm, LC Duplex, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: CPAK-100G-CWDM4 Mô Tả: Module Quang Cisco 100G CPAK, 2km, 1310nm, LC Duplex, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: CPAK-100G-ER4L Mô Tả: Module Quang Cisco 100G CPAK, 25km, 1310nm, SC Duplex, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: CPAK-100G-LR4 Mô Tả: Module Quang Cisco 100G CPAK, 10km, 1310nm, SC Duplex, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: CPAK-100G-PSM4 Mô Tả: Module Quang Cisco 100G CPAK, 500m, 1310nm, MTP/MPO, Single Mode Giá Bán: $ Liên hệ…
Part Number: CPAK-100G-SR10 Mô Tả: Module Quang Cisco 100G CPAK, 150m, 850nm, MTP/MPO, Multi Mode Giá Bán: $ Liên hệ…

Hotline: 0888.40.70.80