Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Part Number: SFP-25G-AOC10M Mô Tả: Cáp Module Quang Cisco SFP28 to SFP28, 10m Giá Bán: $ Liên hệ Tình Trạng: New…
Part Number: SFP-25G-AOC1M Mô Tả: Cáp Module Quang Cisco SFP28 to SFP28, 1m Giá Bán: $ Liên hệ Tình Trạng: New…
Part Number: SFP-25G-AOC2M Mô Tả: Cáp Module Quang Cisco SFP28 to SFP28, 2m Giá Bán: $ Liên hệ Tình Trạng: New…
Part Number: SFP-25G-AOC3M Mô Tả: Cáp Module Quang Cisco SFP28 to SFP28, 3m Giá Bán: $ Liên hệ Tình Trạng: New…
Part Number: SFP-25G-AOC4M Mô Tả: Cáp Module Quang Cisco SFP28 to SFP28, 4m Giá Bán: $ Liên hệ Tình Trạng: New…
Part Number: SFP-25G-AOC5M Mô Tả: Cáp Module Quang Cisco SFP28 to SFP28, 5m Giá Bán: $ Liên hệ Tình Trạng: New…
Part Number: SFP-25G-AOC7M Mô Tả: Cáp Module Quang Cisco SFP28 to SFP28, 7m Giá Bán: $ Liên hệ Tình Trạng: New…
Part Number: SFP-25G-SR-S Mô Tả: Module Quang Cisco 25G SFP28, 100m, 850nm, LC Duplex, Multi Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: SFP-H25G-CU1.5M Mô Tả: Cáp Module Quang Cisco SFP28 to SFP28, 1.5m Giá Bán: $ Liên hệ Tình Trạng: New…
Part Number: SFP-H25G-CU1M Mô Tả: Cáp Module Quang Cisco SFP28 to SFP28, 1m Giá Bán: $ Liên hệ Tình Trạng: New…
Part Number: SFP-H25G-CU2.5M Mô Tả: Cáp Module Quang Cisco SFP28 to SFP28, 2.5m Giá Bán: $ Liên hệ Tình Trạng: New…
Part Number: SFP-H25G-CU2M Mô Tả: Cáp Module Quang Cisco SFP28 to SFP28, 2m Giá Bán: $ Liên hệ Tình Trạng: New…

Hotline: 0888.40.70.80