Hiển thị 1–12 của 34 kết quả

Part Number: GLC-2BX-D Mô Tả: Module Quang Cisco 1G CSFP, 10km, 1490nm-TX/1310nm-RX, Single LC, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: GLC-2BX-D-I Mô Tả: Module Quang Cisco 1G CSFP, 10km, 1490/1310nm, Single LC, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: GLC-BX-D Mô Tả: Module Quang Cisco 1G SFP, 20km, 1490nm-TX/1310nm-RX, Single LC, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: GLC-BX-D-I Mô Tả: Module Quang Cisco 1G SFP, 10km, 1490nm-TX/1310nm-RX, Single LC, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: GLC-BX-U Mô Tả: Module Quang Cisco 1G SFP, 20km, 1310nm-TX/1490nm-RX, Single LC, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: GLC-BX-U-I Mô Tả: Module Quang Cisco 1G SFP, 10km, 1310nm-TX/1490nm-RX, Single LC, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: GLC-BX40-D-I Mô Tả: Module Quang Cisco 1G SFP, 40km, 1490nm-TX/1310nm-RX, Single LC, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: GLC-BX40-DA-I Mô Tả: Module Quang Cisco 1G SFP, 40km, 1490nm-TX/1310nm-RX, Single LC, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: GLC-BX40-U-I Mô Tả: Module Quang Cisco 1G SFP, 40km, 1310nm-TX/1490nm-RX, Single LC, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: GLC-BX80-D-I Mô Tả: Module Quang Cisco 1G SFP, 80km, 1550nm-TX/1490nm-RX, Single LC, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: GLC-BX80-U-I Mô Tả: Module Quang Cisco 1G SFP, 80km, 1490nm-TX/1550nm-RX, Single LC, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: GLC-EX-SMD Mô Tả: Module Quang Cisco 1G SFP, 40km, 1310nm, Double LC, Single Mode Giá Bán: $ Liên…

Hotline: 0888.40.70.80