Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Part Number: CBS220-16P-2G-EU Mô tả: Cisco Business 220 16 port 10/100/1000 PoE+ 130W, 2 port 1G SFP uplink Giá Price…
Part Number: CBS220-16T-2G-EU Mô tả: Switch Cisco Business 220 16 port 10/100/1000, 2 port 1G SFP uplink Giá Price List:…
Part Number: CBS220-24FP-4G-EU Mô tả: Cisco Business 220 24 port 10/100/1000 PoE+ 382W, 4 port 1G SFP uplink Giá Price…
Part Number: CBS220-24FP-4X-EU Mô tả: Cisco Business 220 24 port 10/100/1000 PoE+ 382W, 4 port 10G SFP+ uplink Giá Price…
Part Number: CBS220-24P-4G-EU Mô tả: Cisco Business 220 24 port 10/100/1000 PoE+ 195W, 4 port 1G SFP uplink Giá Price…
Part Number: CBS220-24P-4X-EU Mô tả: Cisco Business 220 24 port 10/100/1000, PoE+ 195W, 4 port 10G SFP+ uplink Giá Price…
Part Number: CBS220-24T-4G-EU Mô tả: Cisco Business 220 24 port 10/100/1000, 4 port 1G SFP uplink Giá Price List: $…
Part Number: CBS220-24T-4X-EU Mô tả: Cisco Business 220 24 port 10/100/1000, 4 port 10G SFP+ uplink Giá Price List: $…
Part Number: CBS220-48FP-4X-EU Mô tả: Cisco Business 220 48 port 10/100/1000 PoE+ 740W, 4 port 10G SFP+ uplink Giá Price…
Part Number: CBS220-48P-4G-EU Mô tả: Cisco Business 220 48 port 10/100/1000 PoE+ 382W, 4 port 1G SFP uplink Giá Price…
Part Number: CBS220-48P-4X-EU Mô tả: Switch Cisco Business 220 48 port 10/100/1000 PoE+ 382W, 4 port 10G SFP+ uplink Giá…
Part Number: CBS220-48T-4G-EU Mô tả: Switch Cisco Business 220 48 port 10/100/1000, 4 port 1G SFP uplink Giá Price List:…

Hotline: 0888.40.70.80