Hiển thị 1–12 của 38 kết quả

Part Number: N3K-C3016Q-40GE Mô Tả: Nexus 3016Q-40GE 1RU 16p 40GE switch, no fan-tray Giá Price List: $ Liên hệ Tình Trạng: New…
Part Number: N3K-C3048-FAN Mô Tả: Nexus 3048 Fan Module, Port-side Exhaust Giá Price List: $ Liên hệ Tình Trạng: New Fullbox 100%…
Part Number: N3K-C3048-FAN-B Mô Tả: Nexus 3048 Fan Module, Port-side Exhaust Giá Price List: $ Liên hệ Tình Trạng: New Fullbox 100%…
Part Number: N3K-C3048TP-1GE Mô Tả: Nexus 3048TP-1GE 1RU 48 x 10/100/1000 and 4 x 10GE ports Giá Price List: $ Liên…
Part Number: N3K-C3064PQ-10GX Mô Tả: Nexus 3064-X, 48 SFP+, 4 QSFP+ ports, with enh scale, low-l Giá Price List: $ Liên…
Part Number: N3K-C3064TQ-10GT Mô Tả: Nexus 3064-T, 48 x 10GBase-T and 4 QSFP+ ports Giá Price List: $ Liên hệ Tình…
Part Number: N3K-C3064TQ-32T Mô Tả: Nexus 3064-T, 32 x 10GBase-T and 4 QSFP+ ports Giá Price List: $ Liên hệ Tình…
Part Number: N3K-C31108PC-V Mô Tả: Nexus 31108-VXLAN, 48 x SFP+ and 6C/6Q QSFP ports Giá Price List: $ Liên hệ Tình…
Part Number: N3K-C31108TC-V Mô Tả: Nexus 31108-VXLAN, 48 x 10GT and 6C/6Q QSFP ports Giá Price List: $ Liên hệ Tình…
Part Number: N3K-C31108TCV-32T Mô Tả: Nexus 31108-VXLAN, 32 x 10GT and 6C/6Q QSFP ports Giá Price List: $ Liên hệ Tình…
Part Number: N3K-C31128PQ-10GE Mô Tả: Nexus 31128PQ switch 96p SFP + 8p QSFP Giá Price List: $ Liên hệ Tình Trạng: New…
Part Number: N3K-C3132C-Z Mô Tả: Nexus 3132C 32x100G ports based on Trident3 Giá Price List: $ Liên hệ Tình Trạng: New Fullbox…

Hotline: 0888.40.70.80