Hướng Dẫn Sửa Lỗi Tự Khởi Động Lại Trên Switch Cisco 9200/9300 Do Sự Cố Stack

TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN XẢY RA LỖI THIẾT BỊ CISCO CATALYST 9200/9300 TRONG STACK TỰ KHỞI ĐỘNG LẠI

Sửa lỗi tự tải lại trên Stack Switch Cisco 9200/9300
Sửa lỗi tự tải lại trên Stack Switch Cisco 9200/9300

Tính năng Stack trên các thiết bị Switch Cisco 9200Switch Cisco 9300 là tính năng xếp chồng giúp kết nối và quản lý nhiều thiết bị như một bộ chuyển mạch duy nhất, từ đó giúp mở rộng băng thông, nâng cao hiệu suất, khả năng dự phòng cũng như mở rộng cho hệ thống mạng. Trong các stack switch, đôi lúc sẽ xảy ra hiện tượng tải lại (khởi động lại) của một hoặc nhiều thiết bị trong stack.

Các lí do stack Switch Cisco 9200/Switch Cisco 9300 tự tải lại được thể hiện trong bảng dưới đây

Lý Do Chi Tiết
Hợp nhất stack Điều này được quan sát thấy khi ít nhất hai thiết bị Switch trong stack yêu cầu trở thành active của stack. Điều này có thể được nhìn thấy khi stack ring bị hỏng hoặc khi thông báo Stack Discovery Protocol (SDP) bị mất do cáp ngăn xếp không đạt yêu cầu.
Hợp nhất stack do không tương thích Tương tự như trường hợp hợp nhất stack. Được thấy thường xuyên hơn trong các cấu hình half-ring stack.
Mất cả hoạt động và chế độ chờ Khi active switch không hỗ trợ và nếu vì bất kỳ lý do gì mà switch dự phòng không thể đảm nhận vai trò thay thế, thì tất cả các switch thành viên của stack được tải lại và sử dụng lý do đặt lại này. Điều này cũng có thể được nhìn thấy khi các ngăn xếp được định cấu hình theo cấu hình half-ring.
Lỗi xác thực cáp stack Thường thấy do cáp ngăn xếp hoặc cổng ngăn xếp bị lỗi. Nó cũng có thể được nhìn thấy do sự cố phần mềm.
lỗi xác thực adapter stack Thường thấy do cáp stack, bộ chuyển đổi stack hoặc cổng của stack bị lỗi. Nó cũng có thể được nhìn thấy do sự cố phần mềm.

KHẮC PHỤC LỖI TỰ TẢI LẠI TRÊN SWITCH CISCO 9200/9300 TRONG STACK

Xác Thực Các Lý Do Tự Tải Lại Trên Cisco Catalyst 9200/Catalyst 9300 Trong Stack

Xác định các nguyên nhân tự reset trên các thiết bị Cisco 9200/Cisco 9300 trong stack bằng cách thử kiểm tra các yếu tố sau:

Switch Number

Switch number được gán cho mỗi thiết bị Switch Catalyst 9200/Switch Catalyst 9300 trong stack. Mỗi thiết bị có 1 số duy nhất được chỉ định

show version
show switch
show logging onboard switch <switch number> uptime detail

Trong lệnh show version, bạn có thể xác định các lý do reset lại khác nhau cho từng switch trong stack

switch#show version
<omitted output>
Last reload reason: stack merge <-- Switch 1 Reason
<omitted output>
Switch Ports Model       SW Version    SW Image       Mode  
------ ----- -----       ----------    ----------      ----  
*  1 53  C9300-48P     17.3.5      CAT9K_IOSXE      INSTALL
   2 53  C9300-48P     17.3.5      CAT9K_IOSXE      INSTALL
   3 53  C9300-48P     17.3.5      CAT9K_IOSXE      INSTALL

Switch 02
---------
Switch uptime           : 13 hours, 47 minutes 

Base Ethernet MAC Address     : aa:aa:aa:aa:aa:aa
Motherboard Assembly Number    : 11-11111-11
Motherboard Serial Number     : AAAAAAAAAAA
Model Revision Number       : F0
Motherboard Revision Number    : C0
Model Number            : C9300-48P
System Serial Number        : AAAAAAAAAAB
Last reload reason         : stack merge due to incompatiblity <-- Switch 2 Reason

Switch 03
---------
Switch uptime           : 50 minutes 

Base Ethernet MAC Address     : bb:bb:bb:bb:bb:bb
Motherboard Assembly Number    : 22-22222-22
Motherboard Serial Number     : BBBBBBBBBBA
Model Revision Number       : E0
Motherboard Revision Number    : C0
Model Number            : C9300L-48P
System Serial Number        : BBBBBBBBBBB
Last reload reason         : lost both active and standby <-- Switch 3 Reason

Lệnh show switch hiển thị vai trò hiện tại của các thiết bị switch trong ngăn xếp

switch#show switch
Switch/Stack Mac Address : xxxx.xxxx.xxxx - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
                       H/W  Current
Switch#  Role  Mac Address   Priority Version State 
-------------------------------------------------------------------------------------
*1    Active  xxxx.xxxx.xxxx   15   V01   Ready        
 2    Standby aaaa.aaaa.aaaa   14   V01   Ready        
 3    Member  bbbb.bbbb.bbbb   13   V01   Ready  

Bản ghi lý do tự tải lại cuối cùng có thể được nhìn thấy với lệnh tiếp theo

Timestamp Đặt Lại Hiện Tại

Điều này hiển thị thời gian khi thiết bị Cisco Catalyst 9200/9300 tự khởi động lại. Tuy nhiên, nó không hiển thị thời gian khi thiết bị gặp sự cố

Lưu ý: Các lỗi “stack cable authentication failure” và “stack adapter authentication failure” thường không cho phép thiết bị switch bị ảnh hưởng hoàn toàn lỗi đặt lại. Do đó, không có lệnh nào có thể được thu thập để phân tích thêm. Kiểm tra phần tương ứng với các bước để làm theo.

Kiểm Tra Phần Cứng Cáp Stack Cisco Catalyst 9200/9300

Dựa trên hướng dẫn lắp đặt của các thiết bị Switch Catalyst 9200 và Switch 9300, bạn phải đảm bảo stack tuân thủ với stack cable đã thiết lập và đảm bảo cáp stack được lắp đặt đúng cách.

Xác Nhận Thiết Lập Cáp Stack Switch Cisco 9200/9300

Cáp stack cần được lắp đặt như sau:

 • Cổng stack 1 của switch số 1 phải được kết nối với switch số 2
 • Cổng stack 2 của switch số 1 phải được kết nối với switch số N
 • Cổng stack 1 của switch số 2 phải được kết nối với switch số 3
 • Cổng stack 2 của switch số 2 phải được kết nối với switch số 1
 • Cổng stack 1 của switch số 3 phải được kết nối với switch số 4
 • Cổng stack 2 của switch số 3 phải được kết nối với switch số 2
 • Cổng stack 1 của switch số N phải được kết nối với switch số 1
 • Cổng stack 2 của switch số N phải được kết nối với switch số N-1

Hình dưới đây mô tả cách stack được thiết lập theo phương pháp trên

Thiết lập stack switch Cisco 9200
Thiết lập stack switch Cisco 9200
Thiết lập stack switch Cisco 9300
Thiết lập stack switch Cisco 9300

Cài Đặt Cáp Stack Switch Cisco 9200/9300

Khi bạn lắp adapter stack/cáp stack, hãy làm theo các hướng dẫn sau

Cisco Catalyst 9200 và Cisco Catalyst 9200L

 • Đảm bảo bộ chuyển đổi của stack được lắp đúng cách. Logo của Cisco phải ở trên cùng
 • Đảm bảo rằng cáp stack được siết chặt bằng tay
Lắp đặt adapter stack Cisco Catalyst 9200
Lắp đặt adapter stack Cisco Catalyst 9200

Cisco Catalyst 9300

 • Logo của Cisco phải ở trên cùng
 • Đảm bảo các vít đầu nối được siết chặt bằng tay (không quá lỏng, không quá chặt).
Lắp đặt stack cable Cisco Catalyst 9300
Lắp đặt stack cable Cisco Catalyst 9300

Kiểm Tra Tình Trạng Cáp Stack

Trong hầu hết các trường hợp, các trường hợp thiết bị Cisco 9200/9300 tự khởi động lại là do cáp stack, bộ chuyển đổi stack hoặc cổng stack bị hỏng. Bất kể sử dụng phiên bản phần mềm nào, bạn vẫn có thể bị ảnh hưởng nếu như stack được cài đặt không đúng cách.

Sau khi đã thiết lập và cài đặt cáp stack, hãy kiểm tra tình trạng cáp của stack bằng cách lệnh sau:

show switch neighbors
show switch stack-ring speed 
show switch stack-ports summary
show switch stack-ports detail

Trong ví dụ này có một chồng gồm 3 thiết bị Switch Catalyst 9300. Lệnh show switch neighbors hiển thị công tắc nào được kết nối với từng thiết bị trong stack:

switch#show switch neighbors
 Switch #  Port 1    Port 2
 --------  ------    ------
   1     2       3 
   2     3       1 
   3     1       2 

Khi cáp stack đã được lắp đúng và không có lỗi, Noneđược hiển thị thay vì các thiết bị stack switch

switch#show switch neighbors
 Switch #  Port 1    Port 2
 --------  ------    ------
   1     2      None <--
   2     3       1 
   3    None      2  <--

Lệnh show switch stack-ring speed cung cấp cho bạn trạng thái vòng ngăn xếp:

switch#show switch stack-ring speed 

Stack Ring Speed : 480G    <--
Stack Ring Configuration: Full <--
Stack Ring Protocol : StackWise

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà stack ring có lỗi, kết quả sẽ hiển thị như sau:

switch#show switch stack-ring speed 

Stack Ring Speed : 240G    <--
Stack Ring Configuration: Half <--
Stack Ring Protocol : StackWise

Đây là lệnh trả về khi trạng thái stack cable hoàn toàn bình thường:

switch#show switch stack-ports summary

Sw#/Port# Port Status Neighbor Cable Length  Link OK  Link Active  Sync OK  #Changes to LinkOK In Loopback 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1    OK      2     50cm      Yes    Yes      Yes    2          No      
1/2    OK      3     100cm     Yes    Yes      Yes    1          No      
2/1    OK      3     50cm      Yes    Yes      Yes    1          No     
2/2    OK      1     50cm      Yes    Yes      Yes    1          No      
3/1    OK      1     100cm     Yes    Yes      Yes    1          No      
3/2    OK      2     50cm      Yes    Yes      Yes    1          No       

Nếu kết quả hiển thị nhiều flaps trên một số cổng nhất định, đó có thể là tín hiệu về sự không ổn định của stack. Điều kiện này có thể xảy ra tình trạng hợp nhất stack. Trạng thái Unknown có thể xuất hiện nếu ngăn xếp không được nối cáp đúng cách.

switch#show switch stack-ports summary

Sw#/Port# Port Status Neighbor Cable Length  Link OK  Link Active  Sync OK  #Changes to LinkOK In Loopback 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1    OK      2     50cm      Yes    Yes      Yes    16         No
 <-- 16 flaps on switch 1 stack port 1 facing switch 2 
1/2    OK      3     100cm     Yes    Yes      Yes    1          No     
2/1    OK      3     50cm      Yes    Yes      Yes    1          No             
2/2    OK      1     Unknown    Yes    Yes      Yes    16         No
 <-- Cable length 'unknown', 16 flaps on switch 2 stack port 2 facing switch 1
3/1    OK      1     100cm     Yes    Yes      Yes    1          No      
3/2    OK      2     50cm      Yes    Yes      Yes    1          No     

Khi thấy các thay đổi liên kết quá mức, bước tiếp theo là kiểm tra bằng lệnh show switch stack-ports detail và tập trung vào các bộ đếm CRC Errors. CRC tăng lên trên một giao diện có nghĩa là các gói nhận được trên cổng đó không đúng định dạng. Các điều kiện này có thể áp dụng:

 • Các gói bị hỏng được gửi từ remote do 1 cổng bị lỗi
 • Bộ chuyển đổi stack (nếu có) hoặc cáp stack không được lắp đặt đúng cách
 • Bộ chuyển đổi stack hoặc cáp stack bị lỗi
switch#show switch stack-ports detail
1 is OK Loopback No
Cable Length 100cm  Neighbor 2
Link Ok Yes Sync Ok Yes Link Active Yes
Changes to LinkOK 16
 Five minute input rate 1110 bytes/sec
 Five minute output rate 47 bytes/sec
   24798951 bytes input
   737941 bytes output
 CRC Errors
      Data CRC 459731 <-- CRCs
    Ringword CRC 35156 <-- CRCs
    InvRingWord 54951 <-- CRCs
     PcsCodeWord 35481 <-- CRCs
1/2 is OK Loopback No
Cable Length 100cm  Neighbor 3
Link Ok Yes Sync Ok Yes Link Active Yes
Changes to LinkOK 1
 Five minute input rate 164 bytes/sec
 Five minute output rate 67 bytes/sec
   0 bytes input
   0 bytes output
 CRC Errors
      Data CRC 0 
    Ringword CRC 0 
    InvRingWord 0 
     PcsCodeWord 0 
2/1 is OK Loopback No
Cable Length 50cm  Neighbor 3
Link Ok Yes Sync Ok Yes Link Active Yes
Changes to LinkOK 0
 Five minute input rate 0 bytes/sec
 Five minute output rate 0 bytes/sec
   0 bytes input
   0 bytes output
 CRC Errors
      Data CRC 0 
    Ringword CRC 0 
    InvRingWord 0 
     PcsCodeWord 0 
2/2 is OK Loopback No
Cable Length 50cm  Neighbor 1
Link Ok Yes Sync Ok Yes Link Active Yes
Changes to LinkOK 16
 Five minute input rate 30 bytes/sec
 Five minute output rate 1093 bytes/sec
   480028 bytes input
   0 bytes output
 CRC Errors
      Data CRC 0 <-- No CRCs
    Ringword CRC 0 <-- No CRCs
    InvRingWord 0 <-- No CRCs
     PcsCodeWord 0 <-- No CRCs
3/1 is OK Loopback No
Cable Length 100cm  Neighbor 1
Link Ok Yes Sync Ok Yes Link Active Yes
Changes to LinkOK 1
 Five minute input rate 0 bytes/sec
 Five minute output rate 0 bytes/sec
   81387545 bytes input
   29294666 bytes output
 CRC Errors
      Data CRC 0 
    Ringword CRC 0 
    InvRingWord 0 
     PcsCodeWord 0 
3/2 is OK Loopback No
Cable Length 100cm  Neighbor 2
Link Ok Yes Sync Ok Yes Link Active Yes
Changes to LinkOK 1
 Five minute input rate 1030 bytes/sec
 Five minute output rate 0 bytes/sec
   480028 bytes input
   0 bytes output
 CRC Errors
      Data CRC 0 
    Ringword CRC 0 
    InvRingWord 0 
     PcsCodeWord 0 

Lệnh Legacy

Các lệnh kết thúc bằng 0 là bộ đếm CRC cho cổng stack 1. Các lệnh kết thúc cbằng 1 là bộ đếm CRC cho cổng stack 2. Các lệnh này phải được nhập cho tất cả thiết bị Switch Cisco 9200/9300 thuộc stack

show platform hardware fed switch <switch number> fwd-asic register read register-name SifRacDataCrcErrorCnt-0
show platform hardware fed switch <switch number> fwd-asic register read register-name SifRacRwCrcErrorCnt-0
show platform hardware fed switch <switch number> fwd-asic register read register-name SifRacInvalidRingWordCnt-0
show platform hardware fed switch <switch number> fwd-asic register read register-name SifRacPcsCodeWordErrorCnt-0

show platform hardware fed switch <switch number> fwd-asic register read register-name SifRacDataCrcErrorCnt-1
show platform hardware fed switch <switch number> fwd-asic register read register-name SifRacRwCrcErrorCnt-1
show platform hardware fed switch <switch number> fwd-asic register read register-name SifRacInvalidRingWordCnt-1
show platform hardware fed switch <switch number> fwd-asic register read register-name SifRacPcsCodeWordErrorCnt-1

Lưu ý: Bộ đếm #Changes to LinkOK trong lệnh show switch stack-ports summary và bộ đếm CRC trong lệnh show switch stack-ports detail phải được kiểm tra ít nhất hai lần để xác thực nếu có gia số trên bất kỳ số nào trong số chúng. Bộ đếm tĩnh xác nhận liên kết stack ổn định, trong khi số gia tăng của bất kỳ bộ đếm nào trong số này xác nhận tính không ổn định của liên kết stack.

Stack Syslogs

Các nhật ký hệ thống Stack này được nhìn thấy khi có sự cố đối với Stack của Switch Cisco Catalyst 9200/9300

Stack Port Flaps

Aug 9 21:54:22.911: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Stack port 1 on Switch 1 is down
Aug 9 21:54:23.011: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Stack port 1 on Switch 1 is up
Aug 9 21:54:35.096: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Stack port 1 on Switch 1 is down 
Aug 9 21:54:35.197: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Stack port 1 on Switch 1 is up 
Aug 9 21:54:40.334: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Switch 2 R0/0: stack_mgr: Stack port 2 on Switch 2 is down 
Aug 9 21:54:40.434: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Switch 2 R0/0: stack_mgr: Stack port 2 on Switch 2 is up

Tình trạng cổng stack flap xảy ra trong các trường hợp half-ring khiến stack bị tách và loại bỏ chuyển đổi. Trong trường hợp này, có một chồng 6 switch trong một half-ring. Liên kết stack giữa switch số 1 và số 6 không có và liên kết stack giữa switch số 5 và số 6 liên tục flap. Điều này làm cho switch số 6 bị loại bỏ khỏi ngăn xếp.

Apr 9 19:13:25.665: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Switch 5 R0/0: stack_mgr: Stack port 1 on Switch 5 is up
Apr 9 19:13:42.513: %STACKMGR-4-SWITCH_REMOVED: Switch 2 R0/0: stack_mgr: Switch 6 has been removed from the stack.
Apr 9 19:13:42.588: %STACKMGR-4-SWITCH_REMOVED: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Switch 6 has been removed from the stack.
Apr 9 19:13:42.827: %STACKMGR-4-SWITCH_REMOVED: Switch 5 R0/0: stack_mgr: Switch 6 has been removed from the stack.
Apr 9 19:13:42.999: %STACKMGR-4-SWITCH_REMOVED: Switch 4 R0/0: stack_mgr: Switch 6 has been removed from the stack.
Apr 9 19:13:43.031: %STACKMGR-4-SWITCH_REMOVED: Switch 3 R0/0: stack_mgr: Switch 6 has been removed from the stack.
Apr 9 19:13:47.666: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Switch 5 R0/0: stack_mgr: Stack port 1 on Switch 5 is down
Apr 9 19:25:57.715: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Switch 5 R0/0: stack_mgr: Stack port 1 on Switch 5 is up
Apr 9 19:26:15.817: %STACKMGR-4-SWITCH_REMOVED: Switch 2 R0/0: stack_mgr: Switch 6 has been removed from the stack.
Apr 9 19:26:15.946: %STACKMGR-4-SWITCH_REMOVED: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Switch 6 has been removed from the stack.
Apr 9 19:26:16.290: %STACKMGR-4-SWITCH_REMOVED: Switch 5 R0/0: stack_mgr: Switch 6 has been removed from the stack.
Apr 9 19:26:16.450: %STACKMGR-4-SWITCH_REMOVED: Switch 3 R0/0: stack_mgr: Switch 6 has been removed from the stack.
Apr 9 19:26:16.457: %STACKMGR-4-SWITCH_REMOVED: Switch 4 R0/0: stack_mgr: Switch 6 has been removed from the stack.
Apr 9 19:26:21.717: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Switch 5 R0/0: stack_mgr: Stack port 1 on Switch 5 is down
Apr 9 19:38:31.766: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Switch 5 R0/0: stack_mgr: Stack port 1 on Switch 5 is up

High Hardware Interrupts

Tình trạng High Hardware Interrupts xảy ra khi có quá nhiều lỗi CRC xuất hiện trong cổng stack

Jun 9 09:28:06.723: %SIF_MGR-1-FAULTY_CABLE: Switch 1 R0/0: sif_mgr: High hardware interrupt seen on switch 1
Jun 9 09:29:06.724: %SIF_MGR-1-FAULTY_CABLE: Switch 1 R0/0: sif_mgr: High hardware interrupt seen on switch 1
Jun 9 09:30:06.725: %SIF_MGR-1-FAULTY_CABLE: Switch 1 R0/0: sif_mgr: High hardware interrupt seen on switch 1
Jun 9 09:31:06.726: %SIF_MGR-1-FAULTY_CABLE: Switch 1 R0/0: sif_mgr: High hardware interrupt seen on switch 1
Jun 9 09:33:06.727: %SIF_MGR-1-FAULTY_CABLE: Switch 1 R0/0: sif_mgr: High hardware interrupt seen on switch 1
Jun 9 09:34:06.728: %SIF_MGR-1-FAULTY_CABLE: Switch 1 R0/0: sif_mgr: High hardware interrupt seen on switch 1

Sự Cố Xác Thực Stack

Điều này có thể ngăn chặn tình trạng tự khởi động lại trên Cisco Catalyst 9200/9300 trong stack. Do đó, lệnh show không phải là một lựa chọn

‘Stack cable authentication failed’ hiển thị khi switch tự tải lại do sự cố này

Waiting for 120 seconds for other switches to boot
Switch is in STRAGGLER mode, waiting for active Switch to boot
Active Switch has booted up, starting discovery phase
###################

*** Stack cable authentication failed for cable inserted on stack port 2 on switch 1 *** <--

Reloading chassis because cable auth failed on stack_port 0#
Chassis 1 reloading, reason - stack cable authentication failed
reload fp action requested
rp processes exit with reload switch code
Jul 5 10:43:33.520: %PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION: R0/0: pvp:
 System report /crashinfo/system-report_local_20201015-165033-Universal.tar.gz (size: 176 KB) generated

Nhập lệnh show version sau khi tải lại

switch#show version
<omitted output>
Last reload reason: Reload Command <-- switch 1 
<omitted output>
Switch 02
---------
Switch uptime           : 60 minutes 

Base Ethernet MAC Address     : aa:aa:aa:aa:aa:aa
Motherboard Assembly Number    : 11-11111-11
Motherboard Serial Number     : AAAAAAAAAAA
Model Revision Number       : F0
Motherboard Revision Number    : C0
Model Number            : C9300-48P
System Serial Number        : AAAAAAAAAAB
Last reload reason         : Reload slot command

Switch 03
---------
Switch uptime           : 56 minutes 

Base Ethernet MAC Address     : bb:bb:bb:bb:bb:bb
Motherboard Assembly Number    : 22-22222-22
Motherboard Serial Number     : BBBBBBBBBBA
Model Revision Number       : E0
Motherboard Revision Number    : C0
Model Number            : C9300L-48P
System Serial Number        : BBBBBBBBBBB
Last reload reason         : stack cable authentication failure <--
switch#show logging onboard switch 3 uptime detail

--------------------------------------------------------------------------------
UPTIME SUMMARY INFORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
First customer power on : 08/13/2019 23:46:07
Total uptime      : 0 years 38 weeks 5 days 11 hours 54 minutes
Total downtime     : 0 years 22 weeks 3 days 7 hours 45 minutes
Number of resets    : 37
Number of slot changes : 3
Current reset reason  : stack cable authentication failur <--
Current reset timestamp : 10/15/2020 18:56:09
Current slot      : 3
Chassis type      : 95
Current uptime     : 0 years 0 weeks 0 days 0 hours 56 minutes
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
UPTIME CONTINUOUS INFORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
Time Stamp     | Reset            | Uptime
MM/DD/YYYY HH:MM:SS | Reason           | years weeks days hours minutes
--------------------------------------------------------------------------------

10/15/2020 18:56:09  stack cable authentication failur 0   0   0   0   35 <--
--------------------------------------------------------------------------------

“Stack adapter authentication failed” sẽ hiển thị như thế này khi thiết bị Switch tự tải lại nếu nguyên nhân là do phần mềm này

Both links down, not waiting for other switches
Switch number is X

*** Stack adapter authentication failed on stack port <1|2> on switch X *** <--
Stack Adapter Auth Fail : SIF_SERDES_CABLE_WESTBOUND

Hoặc nó cũng có thể hiển thị như sau:

Both links down, not waiting for other switches Switch number is X
*** Stack adapter authentication failed on stack port <1|2> on switch X *** <--
Stack Adapter Auth Fail : SIF_SERDES_CABLE_EASTBOUND

Để cô lập sự cố với cáp stack, adapter stack hoặc switch với các kết hợp kiểm tra tiếp theo, hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Stack Cable: Thay thế bằng cáp stack chất lượng tốt
  1. Nếu sự cố không lặp lại, nguyên nhân có thể do cáp ngăn xếp bị lỗi và cần phải thay thế
  2. Nếu sự cố lặp lại, hãy chuyển sang bước 2
 2. Stack Adapter (Nếu có): Gắn lại bộ chuyển đổi stack ít nhất hai lần để xem sự cố có tiếp tục xảy ra không. Điều này chỉ để loại trừ bất kỳ vấn đề cơ học nào với việc lắp đặt adapter
  1. Nếu sau khi gắn lại mà sự cố vẫn xảy ra, hãy thay thế adapter stack
  2. Nếu sự cố không lặp lại, nguyên nhân có thể là do adapter stack và vẫn phải thay thế adapter stack khác.
  3. Nếu sự cố lặp lại, hãy chuyển sang bước 3
 3. Switch: Hãy liên hệ với nhà phân phối để bảo hành thiết bị

KẾT LUẬN

Như vậy là qua bài viết này, quản trị viên của đã giới thiệu đến quý khách hàng cũng như các bạn độc giả hướng dẫn sửa lỗi tự khởi động lại trên thiết bị Switch Cisco Catalyst 9200/Switch Cisco Catalyst 9300 trong stack. Chúc các bạn thành công!

Cisco Chính Hãng ™ là địa chỉ phân phối Switch Cisco chính hãng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của nhà sản xuất. Hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cisco Chính Hãng ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Giúp thuận tiện cho khách hàng có như cầu mua Switch Cisco Catalyst 9200, Switch Cisco Catalyst 9300 Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco 9200, Cisco 9300 chính hãng đến với khách hàng..

Ngoài ra thì chúng tôi phân phối Cisco Việt Nam chính hãng trên toàn quốc, Do đó nếu khách hàng không ở có điều kiện để đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn thì có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin về báo giá, tình trạng hàng hoá, chương trình khuyến mại…

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ trợ kỹ thuật của các sản phẩm Cisco Catalyst 9200, Cisco Catalyst 9300 Chính HãngHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của Cisco Chính Hãng ™

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco 9200 Chính Hãng Giá Tốt Nhất

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco 9300 Chính Hãng Giá Tốt Nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0967.40.70.80