Hiển thị 1–12 của 69 kết quả

Part Number: C4KX-NM-8SFP+ Mô Tả: Cisco Catalyst 4500-X Network Module 8 Port 10G SFP+ Uplink Giá Price List: $ Liên hệ…
Part Number: WS-C4500X-16SFP+ Mô Tả: Switch Cisco Catalyst 4500-X 16 Port 10G SFP+, IP Base Giá Price List: $ Liên hệ…
Part Number: WS-C4500X-24X-ES Mô Tả: Switch Cisco Catalyst 4500-X 24 Port 10G SFP+, Enterprise Services Giá Price List: $ Liên hệ…
Part Number: WS-C4500X-24X-IPB Mô Tả: Switch Cisco Catalyst 4500-X 24 Port 10G SFP+, IP Base Giá Price List: $ Liên hệ Tình…
Part Number: WS-C4500X-32SFP+ Mô Tả: Switch Cisco Catalyst 4500-X 32 Port 10G SFP+, IP Base Giá Price List: $ Liên hệ…
Part Number: WS-C4500X-40X-ES Mô Tả: Switch Cisco Catalyst 4500-X 40 Port 10G SFP+, Enterprise Services Giá Price List: $ Liên hệ…
Part Number: WS-C4500X-F-16SFP+ Mô Tả: Switch Cisco Catalyst 4500-X 16 Port 10G SFP+, IP Base Giá Price List: $ Liên hệ…
Part Number: WS-C4500X-F-32SFP+ Mô Tả: Switch Cisco Catalyst 4500-X 32 Port 10G SFP+, IP Base Giá Price List: $ Liên hệ…
Part Number: WS-C4503 Mô Tả: Switch Cisco Catalyst 4500-E Chassis 3 Slot, Fan, No Power Supply Giá Price List: $ Liên…
Part Number: WS-C4503-E Mô Tả: Switch Cisco Catalyst 4500-E-Chassis 3 Slot, Fan, No Power Supply Giá Price List: $ Liên hệ…
Part Number: WS-C4506 Mô Tả: Switch Cisco Catalyst 4500-E Chassis 6 Slot, Fan, No Power Supply Giá Price List: $ Liên…
Part Number: WS-C4506-E Mô Tả: Switch Cisco Catalyst 4500-E Chassis 6 Slot, Fan, No Power Supply Giá Price List: $ Liên…

Hotline: 0888.40.70.80