Hiển thị 1–12 của 86 kết quả

Part Number: ASR1000-ESP40 Mô Tả: Router Cisco ASR 1000 Embedded Services Processor 40G Giá Price List: $ Liên hệ Tình…
Part Number: ASR1000-RP2 Mô Tả: Router Cisco ASR 1000 Router Processor 2 Giá Price List: $ Liên hệ Tình Trạng:…
Part Number: ASR1001 Mô Tả: Router Cisco ASR 1000 4 Port 1G SFP, 8GB Flash, 4GB DRAM, 2.5G System Bandwidth…
Part Number: ASR1001-4XT3 Mô Tả: Router Cisco ASR 1000 4 Port 1G SFP, 4 Port T3, 8GB Flash, 4GB DRAM,…
Part Number: ASR1001-8XCHT1E1 Mô Tả: Router Cisco ASR 1000 4 Port 1G SFP, 8 Port T1/E1, 8GB Flash, 4GB DRAM,…
Part Number: ASR1001-HDD Mô Tả: Router Cisco ASR 1000 4 Port 1G SFP, 160G HDD, 8GB Flash, 4GB DRAM, 2.5G…
Part Number: ASR1001-X Mô Tả: Router Cisco ASR 1000 6 Port 1G SFP, 2 Port 10G SFP+, 8GB Flash, 8GB…
Part Number: ASR1001X-10G-K9 Mô Tả: Router Cisco ASR 1000 6 Port 1G SFP, 2 Port 10G SFP+, 10GB Base Bundle,…
Part Number: ASR1001X-2.5G-K9 Mô Tả: Router Cisco ASR 1000 6 Port 1G SFP, 2 Port 10G SFP+, 2.5GB Base Bundle,…
Part Number: ASR1001X-20G-K9 Mô Tả: Router Cisco ASR 1000 6 Port 1G SFP, 2 Port 10G SFP+, 20GB Base Bundle,…
Part Number: ASR1001X-5G-K9 Mô Tả: Router Cisco ASR 1000 6 Port 1G SFP, 2 Port 10G SFP+, 5GB Base Bundle,…
Part Number: ASR1001X-10G-K9 Mô Tả: Router Cisco ASR 1000 6 Port 1G SFP, 2 Port 10G SFP+, AX, AVC, AIS,…

Hotline: 0888.40.70.80