Hiển thị tất cả 5 kết quả

Part Number: N5K-C5596T-FA Mô Tả: Nexus 5596T 2RU, 2PS/4Fans, 32x10GT/16xSFP+ Fixed Ports Giá Price List: $ Liên hệ Tình Trạng: New Fullbox…
Part Number: N5K-C5596UP-FA Mô Tả: Nexus 5596UP 2RU Chassis, 2PS, 4 Fans, 48 Fixed 10GE Ports Giá Price List: $ Liên…
Part Number: N5K-C56128P Mô Tả: Nexus 56128P 2RU Chassis, 48x10G SFP+, 4x40G QSFP+ Giá Price List: $ Liên hệ Tình Trạng: New…
Part Number: N5K-C5672UP Mô Tả:  Nexus 5672UP 1RU, 32x10G SFP+, 16pxUP SFP+, 6x40G QSFP+ Giá Price List: $ Liên hệ Tình…
Part Number: N5K-C5672UP-16G Mô Tả:  Nexus 5672UP 1RU, 24x10G SFP+, 24pxUP SFP+, 6x40G QSFP+ Giá Price List: $ Liên hệ Tình…

Hotline: 0888.40.70.80