Hiển thị 1–12 của 40 kết quả

Part Number: CVR-CFP2-CPAK10 Mô Tả: Module Quang Cisco 100G, CFP2 to CPAK, MMF MPO Giá Bán: $ Liên hệ Tình…
Part Number: CVR-CFP2-CPAK4 Mô Tả: Module Quang Cisco 100G, CFP2 to CPAK, SC Duplex, Single Mode Giá Bán: $ Liên…
Part Number: CWDM-8GBIC-SET1 Mô Tả: Module Quang Cisco 4 lambda CWDM GBIC set; 2x 1470nm/ 1510nm/1550nm/1590nm Giá Bán: $ Liên…
Part Number: CWDM-8GBIC-SET2 Mô Tả: Module Quang Cisco 4 lambda CWDM GBIC set; 2x 1490nm/1530nm/1570nm/1610nm Giá Bán: $ Liên hệ…
Part Number: CWDM-GBIC-1470 Mô Tả: Module Quang Cisco GBIC 1G, 120km, 1470nm-TX, 1270-1610nm-RX, SC Duplex, Single Mode Giá Bán: $…
Part Number: CWDM-GBIC-1490 Mô Tả: Module Quang Cisco GBIC 1G, 80km, 1490nm-TX, 1270-1610nm-RX, SC Duplex, Single Mode Giá Bán: $…
Part Number: CWDM-GBIC-1510 Mô Tả: Module Quang Cisco GBIC 1G, 120km, 1510nm-TX, 1270-1610nm-RX, SC Duplex, Singl Giá Bán: $ Liên…
Part Number: CWDM-GBIC-1530 Mô Tả: Module Quang Cisco GBIC 1G, 120km, 1530nm-TX, 1270-1610nm-RX, SC Duplex, Single Mode Giá Bán: $…
Part Number: CWDM-GBIC-1550 Mô Tả: Module Quang Cisco GBIC 1G, 120km, 1550nm-TX, 1270-1610nm-RX, SC Duplex, Single Mode Giá Bán: $…
Part Number: CWDM-GBIC-1570 Mô Tả: Module Quang Cisco GBIC 1G, 120km, 1570nm-TX, 1270-1610nm-RX, SC Duplex, Single Mode Giá Bán: $…
Part Number: CWDM-GBIC-1590 Mô Tả: Module Quang Cisco GBIC 1G, 120km, 1590nm-TX, 1270-1610nm-RX, SC Duplex, Single Mode Giá Bán: $…
Part Number: CWDM-GBIC-1610 Mô Tả: Module Quang Cisco GBIC 1G, 120km, 1610nm-TX, 1270-1610nm-RX, SC Duplex, Single Mode Giá Bán: $…

Hotline: 0888.40.70.80